stichting 1959

Het was het feestcomité van de Bruggestraat die de bedoeling had enkele feestelijkheden op touw te zetten en natuurlijk bij feesten hoort een muziek. En zo kwam het idee om hier in Aartrijke een muziekkorps op te richten. En waarom niet want er waren hier nog leden van de vroegere muziekgilde St-Cecilia. Er waren ook Aartrijkenaars die 

muzikant waren in de Flanderia fanfare van de fabrieken Claeys te Zedelgem. Het was Evarist Dejaegher, Elie Delanghe en Godfried Roose die de last op zich namen om die mannen op te zoeken en aan te spreken. Zo kregen we de muzikanten van het eerste uur en dit waren:Roger Buffel, Hugo Jonckheere, Jef en Hilaire Roose, Gentiel en Jules Clybouw, Omer Loose, Achiel Maeckelberghe, Remi Bonte, Georges Derous, Godfried Roose, Jef Devriendt, Odiel Christiaen en Maurice Genouw.
Intussen was er op het kasteel de Maere op 19 mei 1959 de stichtingsvergadering belegd en kreeg het bestuur een vaste vorm met:

Baron Boudewijn de Maere d’Aertrycke als erevoorzitter
Voorzitter: Evarist Dejaegher
Ondervoorzitters: Victor Ramon en Jules Roose
Schatbewaarder: Jozef Deceur
Secretaris: Cyriel Buffel

Alois Christiaen uit Ichtegem aanvaarde als eerste het dirigentschap en zo gingen eerste repetities in het voorzaaltje van de Gildezaal in de Bruggestraat die nu bekend staat als wassalon “de Platse”.
Het eerste openbare optreden was ter gelegenheid van de processie op 29 mei en op 12 juli 1959 hadden we een tweede optreden ter gelegenheid van de minnezangerstoet.
Tot nu toe speelden de muzikanten op instrumenten die ze in bruikleen hadden gekregen, maar op 1 oktober 1959, dat was op kermisdonderdag, werden er nieuwe instrumenten aan de muzikanten overhandigd. Het is aan meerdere milde schenkers te danken dat de fanfare met 23 instrumenten verrijkt werd.
En op zaterdag 21 en zondag 22 november 1959 organiseerde Hoger Op voor het eerst het Sint –Cecilia feest met op zaterdag een optocht in de gemeente en om 20 uur een privaat bal in de zaal ”Patria” bij Marcel Aelter. Op zondag was er terug een rondgang gevolgd door de Hoogmis die bijgewoond werd door muzikanten en genodigden. Na de Hoogmis werd de rondgang verder gezet en werd een bezoek gebracht aan ere-leden herbergiers gevolgd door een feestmaal in “De Zwaan” bij André Decoster.
Op 10 juli 1960 kregen de muzikanten een nieuw uniform en op 2 juli kon de eerste vlag worden ingewijd.
In september 1961 werd de zolderverdieping van de toenmalige jongensschool ter beschikking gesteld van de fanfare Hoger Op. Na een plechtige opening kon daar gerepeteerd worden.