1990 tot 1999

Ondertussen gaat alles binnen de fanfare zijn gewone gangetje maar zijn we genoodzaakt door de verkoop van ons lokaal te verhuizen, en op 31 juli gaat de eerste repetitie door in de bovenzaal van café “De Zwaan” waar we tot op vandaag nog altijd een vaste stek hebben.
Vanaf 1993 werd er gestart met samenspel onder leiding van Ivan Grootaert. In september vertrok het hele jeugdgezelschap voor de eerste keer op muzikaal weekend naar Merkenveld, en dit met als doel een goede groepsgeest te creëren door samen ter repeteren en tussendoor wat ontspanning en met als afsluiter een mini concertje voor de ouders.
In december 1996 neemt dirigent Jan Vanhove ontslag. Zo gaan wij op dinsdag 7/ januari 1997 de eerste repetitie van start met Eric Steeland als dirigent.
1997 lijkt wel het jaar van de vernieuwing, bij de majorettes neemt Nancy Vandekerckhove afscheid en word ze opgevolgd door Inge Smith 

die reeds van juli 1996 de taak van topmajorette voor haar rekening nam. En nog in hetzelfde jaar werden de uniformen die dateerden van 1972 vervangen. Om dit op een gezonde manier te kunnen bekostigen schreef Mr. Etienne zijn memoires neer in een boek, de opbrengst van dit boek ging integraal naar de fanfare. Tijdens het jaarlijkse St-Cecilia wordt onze voorzitter in de bloemen gezet voor zijn 25 jaar voorzitterschap.

In 1999 hebben we terug reden om te feesten, deze maal een dubbel jubileum. Hoger Op bestaat 40 jaar en het majorettenkorps bestaat 30 jaar. Dit werd gevierd op 16 mei in het samenzijn van de actieve leden en de stichtende leden van 1959.

Later dit jaar nl: op 21 september kunnen de majorreten op uitstap in een nieuwe outfit en dit tijden het verbroederingfestival dat dit keer doorging te Aartrijke.