1960 tot 1969

In januari 1967 verscheen het allereerste “Hoger Op Nieuws” dit was een informatiblad voor muzikanten en bestuursleden van de fanfare. Maar begin juni kreeg Hoger Op te maken met het verlies van hun medestichter en Ere Voorzitter Boudewijn de Maere d’Aertrycke, te taak van Ere Voorzitter werd verder gezet door Baronnes de Maere d’Aertrycke en baronnes van Caloen en tot op heden is het Xavier de Maere d’Aertrycke die de taak van Ere Voorzitter waarneemt.
Op 2 juli 1967 heeft Alois Christaen het dirigentstokje doorgegeven aan René van Rolleghem die vanaf nu Hoger Op onder zijn vleugels nam. Pas toen het sleuren met bierbakken, het aansteken van de kachel één uur voor de repetitie en nog veel meer andere ongemakken er te veel aan werd verhuisde “Hoger Op” op dertig januari 1969 naar de pas vernieuwde zaal van café “Cental“nu beter bekend onder de naam café”Den Aster”.
Op 27 september 1969 kon ” Hoger Op” de geboorte bekend maken van een groep majorettes dat deel kon uitmaken van de fanfare, deze eerste groep stond onder de leiding van Diana Hoverbeke als eerste topmajorette.